Консултации

Запишете час за психологична или психотерапевтична консултация като се обадите на телефон o887530383.

Цени:

Психологична консултация (50 мин.) – 30 лв.

Психотерапевтична сесия (50 мин.) – 30 лв.

Казвам се Жоржета Симеонова и притежавам магистърска степен по Приложна психология с квалификация психолог. Обучавам се в психотерапевтичната модалност Позитивна психотерапия в Дружество по позитивна психотерапия в България, част от WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy), както и в CPPP (Certificate of Positive Psychology Practitioner) в School of Positive Transformation. Интересите ми са насочени към психичното благополучие (щастие и удоволетвореност от живота) и как да ги постигнем с методите на позитивната психология – създаване на позитивни емоции, свързване със силите на характера, потокови преживявания и ангажираност, резилианс и посттравматичен растеж, позитивни взаимоотношения, пълноосъзнатост, позитивно образование, позитивни организации, намиране на цел и смисъл.

При психотерапевтичните сесии използвам метода позитивна психотерапия, разработен от Носрат Песешкиан и работя под супервизия.

В рамките на школата по позитивна психотерапия се обучавам и в метода Приказкотерапия. Притежавам познания и съм посещавала семинари по Транзакционен анализ – изключително интересен метод, приложим на ниво личност, семейство и организации.

 


 

Запишете час за изготвяне на астропсихологичен портрет или астрологична консултация като изпратите лично съобщение на Facebook страницата facebook.com/DozaAstro

Какво е необходимо да уточните предварително?

Необходимо е да изпратите предварително вашите точни дата, час и място на раждане, както и целта на срещата – изготвяне на астропсихологичен портрет или консултация. Ще получите отговор в рамките на деня и заедно ще уточним удобен за вас ден и час. Най-често възможностите за записване са за следващата или по-следващата седмици.

Цени:

Астропсихологичен портрет (60 – 80 мин.) – 90 лв.

Анализът включва разглеждане на цялостната натална карта с позициите на планетите по знаци, домове и аспекти и тяхното психологическо тълкуване. Срещата ще ви помогне да опознаете по-добре себе си, силните си страни и възможностите за развитие в различни сфери от живота – таланти, кариера, партньорства и деца, приятелства и т.н. В края на срещата ще разгледаме заедно възможните развития на теми, които ви интересуват в близките 12-18 месеца.

Консултация (30 – 40 мин.) – 50 лв.

Консултацията представлява 30-40 мин. среща, в която анализираме теми и конкретни въпроси, които ви интересуват. Те могат да касаят различни сфери от живота, разглеждане и избор на конкретен ден за важно за вас събитие, анализ на текущо състояние и набелязване на алтернативи за решение и др.
Консултацията  е подходяща за хора, които вече имат изготвен астропсихологичен портрет от мен или друг колега, наясно са със своя хороскоп, но се нуждаят от повторна среща по конкретен въпрос.

Ваучер-подарък

Ваучер-подарък е опция да подарите консултация на ваш близък по различен повод 🙂 Изборът дали да му подарите астропсихологичен портрет или само консултация е ваш. Ще получите ваучера под формата на картонче с размер 1/3 А4, поместен в бял плик, който може да надпишете или да поставите в красива опаковка. Може да получите ваучера и в електронен вид, в случай, че желаете да го изпратите по имейл или да го разпечатате сами.

 

Консултациите се провеждат на адрес: София, ул. 11 Август 35 или по Skype, в случай че не се намирате в София или в България.