Втори дом

Втори дом: Притежанията

Втори дом съдържа всичко, което ни принадлежи. Естественият управител на втори дом е Венера, а естественият знак управител – Телец. Това е първият следващ (подкрепящ) дом.

Какво ще открием във втори дом?

  • Пари
  • Безопасност
  • Сигурност
  • Притежания
  • Начинът, по който изкарваме пари
  • Нашата нагласа към храната
  • Въпроси свързани с нашата самооценка
  • Нашите ценности (както добри, така и лоши)
  • Нашият начин да бъдем щедри (или алчни)