Пети дом

Пети дом: Креативността и удоволствията

Петият дом можем да си представим като една голяма детска площадка. Естественият управител на пети дом е Слънцето, а знакът управител – Лъв. Това е вторият следващ дом в астрологичната карта.

Какво ще открием в пети дом?

  • Любовни преживявания
  • Способността ни да даваме и получаваме любов
  • Представата ни за любовта, която сме получили като дете
  • Способността ни да бъдем романтични (или пък не)
  • Децата
  • Как се забавляваме
  • Драма, театри, шоу, изкуства
  • Креативните ни умения, както и всички форми на себеизразяване
  • Степента, в която поемаме риск, залаганията, игрите и спорта