ЗА МЕН

Жоржета Симеонова

Психолог-консултант и обучаващ се психотерапевт, търсещ и намиращ добрата страна в цялото.

Притежавам магистърска степен по Приложна психология с квалификация психолог. Обучавам се в психотерапевтичната модалност Позитивна психотерапия в Дружество по позитивна психотерапия в България, част от WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy), както и в PPPC (Positive Psychology Practitioner Certificate) в School of Positive Transformation. Интересите ми са насочени към психичното благополучие (щастие и удоволетвореност от живота) и как да ги постигнем с методите на позитивната психология – създаване на позитивни емоции, свързване със силите на характера, потокови преживявания и ангажираност, резилианс и посттравматичен растеж, позитивни взаимоотношения, пълноосъзнатост, позитивно образование, позитивни организации, намиране на цел и смисъл.

При психотерапевтичните сесии използвам метода позитивна психотерапия, разработен от Носрат Песешкиан и работя под супервизия.

В рамките на школата по позитивна психотерапия се обучавам и в метода Приказкотерапия. Притежавам познания по Транзакционен анализ – изключително интересен метод, приложим на ниво личност, семейство и организации.

Дългогодишният ми интерес към астрологията ме срещна с Оксана Хорварт-Станчева, психолог, психотерапевт и астролог, и  „Съюз на астролозите Иван Станчев – САИС“, където придобих професионалните си умения за астропсихологичен анализ и се убедих в себепознавателната и терапевтична стойност на астрологията, която намира своето естествено място в моята практика.

astrodoza.com

facebook.com/DozaAstro

astrodoza@gmail.com

m.me/DozaAstro

Skype – AstroDoza
+359887530383