Нептун

Възприемчивост, чувствителност, измама, дезорганизация, парализа, изтощение, психози.