Плутон

Непреодолима сила, провидение, власт, масите, трансформация, промяна.